Henkilökunta

Hippiäisen henkilökuntaan kuuluu:

Merja Lindström, Hippiäisen omistaja, lähihoitaja

Paula Selenius, päiväkodin toiminnallinen johtaja, sosionomi (AMK)

Saija Ahola, lähihoitaja

Marjukka Aalto, lähihoitaja

Taru Kairantaus, kokki

Hippiäisessä aikuinen on aidosti läsnä ja lasten saatavilla. Aikuinen mahdollistaa lapsen oppimisen ja kasvun auttamalla ja ohjaamalla sekä luomalla turvallisen ja omatoimisuuteen kannustavan kasvuympäristön. Aikuinen asettaa rajat ja toimii esimerkkinä lapselle. Jokainen aikuinen tekee työtä omalla persoonallaan.